Çevre Danışmanlık ve Mühendisliği Hizmeti

Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ``Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği``...

Su - Atık Su Ölçümleri

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile yaptırılır. Ağırlıklı olarak kullanılan yönetmelik...

Proje Danışmanlığı

Tüm proje danışmanlık hizmetlerini yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlıyor ve uyguluyoruz...

Çevre Mevzuatı ve Yönetimi Danışmanlığı

Çevre mevzuatı ve uygulamaları konusunda profesyonel kadromuzla uzman bir kuruluşuz.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme hizmetleriyle...

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş yeri hekimliği, firma çalışanlarına işyeri hekimi tarafından verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle...

Sağlık Personeli

İşyeri hekimi istihdamına ek olarak mevzuatça zorunlu görülen diğer sağlık personeli hizmetlerini bünyesindeki...

Risk Değerlendirme Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine...

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin...

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla...

Bağımsız İSG Denetimi Hizmeti

A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Emekli İş Müfettişleriyle, Akademisyenler ve konularında...
Periyodik Kontrol ve Ortam Ölçümleri

Tezgahların Periyodik Kontrolü

İs Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik tezgah kontrolleri...

İş Makinelerinin Periyodik Kontrolleri

Karayolunda kullanılmayan ve karayolu trafik muayenesi kapsamında yer almayan iş makinası periyodik kontrolleri...

Yapı İskeleleri Mühendislik Hizmetleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince, aksi belirtilmediği taktirde...

Ortam Ölçüm Hizmetleri

İş yerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla iş yerindeki kişisel maruziyetlere yönelik...

Elektriksel Ölçüm ve Kontroller

Ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri parafudurlar

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

İşletmelerdeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene ve test işlemleri genel itibari ile ilgili imalat ve kullanım...

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

İşletmelerdeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene...

Tesisatların Periyodik Kontrolü

İşletmeye ait havalandırma ve klima tesisatı ile tesisata bağlı bileşenlerin uygunluğu, havalandırma...
İSG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Mesleki Eğitimler

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların eğitimlerine dair yönetmelik gereği bu grupta bulunan...

İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı...

Hijyen Eğitimi

Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri...

Yanın Eğitimi ve Tatbikatı

Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri...

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Ülkemizde inşaat sektöründe çok fazla ölümlü iş kazası meydana gelmekte ve bunların da büyük çoğunluğu...

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar...

Danışmanlık Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların işe giriş sürecinden başlamak üzere çalışma boyunca sürekli iyileştirme anlayışı...

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Avukatları, çalışanların haksız talepleri ile açılması muhtemel veya açılmış iş davalarındaki...