İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme hizmetleriyle...

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş yeri hekimliği, firma çalışanlarına işyeri hekimi tarafından verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle...

Sağlık Personeli

İşyeri hekimi istihdamına ek olarak mevzuatça zorunlu görülen diğer sağlık personeli hizmetlerini bünyesindeki...

Risk Değerlendirme Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine...

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin...

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla...

Bağımsız İSG Denetimi Hizmeti

A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Emekli İş Müfettişleriyle, Akademisyenler ve konularında...