Çevre, Periyodik Kontrol, Ortam Ölçümleri ve İSG Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal zorunlulukları yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanları korumak ve çalışma ortamında bulunan mevcut riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla işletmelerin Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmesi amacıyla değişen ve gelişen teknoloji ışığında hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Çalışanların daha bilinçli çalışmasını ve mesleki tecrübelerini geliştirmesi amacıyla mesleki eğitimler ve ileri seviye iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle etkin ve doğru testlerle makine ve ekipmanlarınızın daha verimli ve uzun ömürlü kullanımına katkının yanında istenmeyen arızaları da engelleyerek makine ve ekipman kaynaklı kazaların önüne geçmek mümkün olacaktır.

İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. Teknik gelişmelere uyum sağlamak ve güvenlik kültürünün kazanılması amacıyla danışmanlık hizmetlerimizle çözüm ortağınız olmayı hedeflemekteyiz.

İlkelerimiz
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal zorunlulukları yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanları korumak ve çalışma ortamında bulunan mevcut riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla işletmelerin Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan entegre hizmet anlayışı ile sektörü daha profesyonel ve ilkeli yarınlara taşımayı hedefliyoruz.
Yusuf Çakılkaya - Genel Koordinatör
Faaliyet Alanlarımız

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme hizmetleriyle...

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş yeri hekimliği, firma çalışanlarına işyeri hekimi tarafından verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle...

Sağlık Personeli

İşyeri hekimi istihdamına ek olarak mevzuatça zorunlu görülen diğer sağlık personeli hizmetlerini bünyesindeki...

İSG Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar...

Elektriksel Ölçüm ve Kontroller

Ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri parafudurlar

Periyodik Kontroller

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri...

Ortam Ölçüm Hizmetleri

İş yerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla iş yerindeki kişisel maruziyetlere yönelik...

Eğitim ve Danışmanlık

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan 191 adet eğitim modülü bulunmaktadır...