Ekosistem Group | Ortam Ölçümleri
20 Eylül 2021
|
|
by Ekosistem Group

Ortam Ölçümleri

EKOSİSTEM GROUP, İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİNDE DE EN GÜVENLİ

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nına göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını ve gerekli ölçümlerin yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğince, işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, Türk akreditasyon kurundan 17025 yeterliliği ve İSGÜM iş hijyeni laboratuarı yeterliliğine sahip laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

EKOSİSTEM GROUP iştiraki olan SAFER Teknik ve SYS Çevre Laboratuvar Birimi, iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirilmesinde size çözüm önerileri sunmaktadır.

  • Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  • Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
  • Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
  • Ortam Toz Ölçümü
  • Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)

Hakkında

Leave a Comment